Herbestemming Vliegendhertlaan | Utrecht

Van kantoor naar studentenhuisvesting

In opdracht van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij voerden we met Planformatie een studie uit naar de herbestemming van een groot kantoorpand aan de Vliegendhertlaan in Utrecht tot studentenhuisvesting.

Het pand zou op niet al te lange termijn leeg komen te staan. Verhuur als kantoor leek een complexe opgave, herbestemming als studentenhuisvesting een mogelijke en serieuze optie.

We onderzochten de programmering, ruimtelijke en markttechnische haalbaarheid en toetsen aan wet- en regelgeving. Hierbij behandelen we onder andere de potenties van het gebouw, maken we een doelgroep-analyse en verkennen we de ruimtelijke en programmatische varianten. Ook brengen we opbrengsten en kosten in beeld en de mogelijkheden tot bestemmingswijziging en bijvoorbeeld de bereidheid bij key-partners.

Planformatie is een multidisciplinair team van Studio Kaart, PRE-concept en Bergunlimited. We werken met een brede kennis ten aanzien van herbestemming, vastgoed- en concept-ontwikkeling, ontwerp, programmeren, processen en strategie.

Een waardevolle samenwerking waarbij Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en Planformatie kennis delen om tot een optimaal plan te komen.