verbinden van zorg en stenen | Lichtenvoorde

Als interim-manager verantwoordelijk voor de gehele huisvestingsportefeuille van De Lichtenvoorde:

  • oppakken van de ‘going concern’;
  • adviseren over de inrichting van de huisvestingsorganisatie;
  • aansturen van project- en productontwikkeling;
  • pragmatisch stroomlijnen van processen;
  • aansturen van medewerker huisvesting en medewerkers technische dienst en
  • onderhouden van interne en externe contacten zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars.

Periode: maart 2018 – september 2018, parttime.

Plek in de organisatie: verantwoording aan bestuurder.

De Lichtenvoorde is een zorgaanbieder in de caresector van de gezondheidszorg met als belangrijkste doelstelling het verzorgen en begeleiden van mensen met een (licht verstandelijke, matige of ernstige verstandelijke en/of psychiatrische en/of lichamelijke) beperking, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische afkomst of levensovertuiging, als volwaardige burgers in de lokale samenleving.

De organisatie is toegelaten tot de zorgfuncties LVB, VG, GGZ en LG. De Lichtenvoorde begeleidt, ondersteunt en verzorgt circa 850 cliënten op 45 locaties en thuis over de hele Achterhoek. Met ruim 620 medewerkers en 350 vrijwilligers levert De Lichtenvoorde zorg met kwaliteit.

Onderscheidende inzet:
‘Veel kennis van zaken, structurerend, vanuit het grote perspectief.’