Sprookje 0.3.0 | Utrecht

Winnende Visie

Leegstaande kantoorpanden en Het Nieuwe Werken: wat is het verband? Is Het Nieuwe Werken de oorzaak van al het kwaad? Of biedt Het Nieuwe Werken juist kansen voor een nieuwe invulling van leegstaande kantoren? Tijdens Labsessie van Dutch Green Building Council (DGBC) en Trebbe West is dit vraagstuk onderzocht. Hierin ging het om een kantoorlocatie in Utrecht die te kampen heeft met forse structurele leegstand, ondanks de gunstige ligging nabij de snelweg en openbaar vervoer op loopafstand. De opdracht voor de deelnemers luidde: ontwikkel een alternatief exploitatieconcept waarbij de principes van HNW centraal staan, en bepaal daarbij een transformatiestrategie.

Het winnende team, bestaande uit Parcifal van den Berg (Bergunlimited), Hans-Lars Boetes (Dienst Landelijk Gebied), Maurice Feijen (Unica) en Bart Theunissen (Studio Kaart), ontwikkelde de visie ‘Sprookje 0.3.0’ die zich richt op een mix van tijdelijk wonen en werken. Het Nieuwe Werken wordt daarin Het Nieuwe Wonen, is gericht op kennisvalorisatie Utrecht, haakt aan op de creatieve gaming-industrie en aanverwanten in Utrecht, en start binnen één jaar als aanjager voor het Merwedekwartier. Sprookje 0.3.0 draagt daarmee ook bij aan de oplossing voor de woningnood van studenten en starters.

In een later stadium heeft Planformatie in samenwerking met Jones Lang LaSalle de procesaanpak en het concept verder verkend voor de belegger en beheerder van de leegstaande panden.

Sprookje 0.3.0 is een project verkenning van bergunlimited in samenwerking met Planformatie.

Planformatie is een multidisciplinair team van Studio Kaart, PRE-concept en Bergunlimited. We werken met een brede kennis ten aanzien van herbestemming, vastgoed- en concept-ontwikkeling, ontwerp, programmeren, processen en strategie.

In de pers

De winnende visie kreeg aandacht in de pers bij duurzaamgebouwd, bouwIQ, Real Estate Magazine en Toolkit.