Het Zonnehuis | Amsterdam

Het Zonnehuis is een monumentale locatie in de traditie van de Amsterdamse School uit 1932 en is nauw verbonden aan de historie van Amsterdam Noord. Het Zonnehuis werd gebouwd voor het gemeenschapsleven van – met name – bewoners van Tuindorp Oostzaan, gevoed door de gedachte dat een bloeiend verenigingsleven van belang is voor de opvoeding van de arbeidersklasse. Sinds 2002, is het pand in bezit van Stadsherstel en wordt het Zonnehuis verhuurd voor onder meer theatervoorstellingen, try-outs, recepties, presentaties, workshops en concerten.

Bergunlimited is door Mirjam Flik bij haar opdracht voor Stadsdeel Amsterdam Noord gevraagd om de vastgoedaspecten van het haalbaarheidsonderzoek naar een exploitatie van het Zonnehuis te belichten. Doelstelling is om de participatie door bewoners structureel van aard te laten zijn. Onderdeel van de haalbaarheidsstudie is een inventarisatie van de mogelijkheden, risico’s en randvoorwaarden voor de exploitatie van het gebouw. Daarnaast volgt een inventarisatie van ideeën en doelstellingen die leven bij de betrokkenen van het Zonnehuis plein.

Het Zonnehuis is een project van:
Mirjam Flik // www.mirjamflik.nl
Gerard Steffanie en
Parcifal van den Berg (bergunlimited).