Laat duizend blokken bloeien | Utrecht

Leegstand als kans

De kantorenleegstand is in de provincie Utrecht, net als in de rest van Nederland, aanzienlijk. Er is een structureel overaanbod dat lijkt te blijven groeien. Herbestemmen is noodzaak geworden.

Met het gezamenlijke actieprogramma ‘Aanpak Leegstand Kantoren’ slaan het Rijk, de gemeenten, provincies, banken, beleggers en projectontwikkelaars de handen in een om leegstand terug te dringen.

De aanpak is vooral ook maatwerk. Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met de regionale omstandigheden, de kenmerken van de specifieke locatie en uiteindelijk van de afzonderlijke panden.

Ook in Utrecht wordt leegstand aangepakt. De provincie ondersteunt gemeenten en eigenaren bij transformatie naar een nuttig gebruik van leegstaande kantoorpanden. Diverse initiatieven zijn gestart en successen zijn en worden nog steeds geboekt.

Samenwerking

Samen met LeegstandvanZaken Utrecht werkte bergunlimited aan verschillende cases; samen met Bart Theunissen gaf Parcifal van den Berg een presentatie voor professionals uit het veld tijdens een meeting – georganiseerd door architectuurcentrum Aorta – waar onder leiding van Bart Cosijn (Urban Dialogue) de diverse invalshoeken, partijen en mogelijkheden voor leegstand in Utrecht werden onderzocht.

In de pers

Postplanjer gaf hier aandacht aan met het artikel ‘vinger wijzen uit de tijd’.