De Nederzetter | Den Haag

Gefaseerd ontwikkelen in eigen beheer

De gemeente Den Haag was voornemens ‘Kleinschalig Opdrachtgeverschap’ in haar gemeente te stimuleren. Hiervoor is de open oproep ‘Bouwen op elkaar’ gedaan. Is kleinschalig opdrachtgeverschap gestapeld, hoger dan 30 meter en gefaseerd mogelijk? Welke uitdagingen kom je hierbij tegen en welke verschijningsvorm maakt kans? In onze verkenning belichtten we kleinschalig opdrachtgeverschap en zetten we de basisidee van de Nederzetter uiteen: het particulier steeds op elkaar nederzetten van je eigen woon- en werkwensen, gevat in een unieke samenhangende verschijningsvorm. De bouwwerken van kunstenaar en architect Hundertwasser zijn hierbij een inspiratiebron.

De Nederzetter is geïnspireerd op de eenvoud en veelvoud van mogelijkheden van het lego-bouwsysteem. Het systeem gaat uit van verschillende woonunits die laag voor laag rond een vaste kern worden gestapeld waarbij onderin de toren ruimte is voor basis- en gemeenschappelijke voorzieningen zoals bergingen en centrale entree. Woonunits kunnen verschillen in afmeting, gevel en indeling. Net als bij lego dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan die het stapelen mogelijk maakt. Daarnaast is het gewenst het bouwproces zo efficiënt, doelmatig en kosteneffectief mogelijk te laten verlopen én aansluiting op wet- en regelgeving te regelen. Zo ontstaat als het ware een zelf vormende Nederzetter, waarbij de verschillende individuele wensen en de kaders zorgen voor een verrassend, divers en samenhangend volume.

De Nederzetter is een project in de samenwerking van Planformatie.

Planformatie is een multidisciplinair team van Studio Kaart, PRE-concept en Bergunlimited. We werken met een brede kennis ten aanzien van herbestemming, vastgoed- en concept-ontwikkeling, ontwerp, programmeren, processen en strategie.